THÔNG TIN HỘI VIÊN

CTY TNHH SXTMDV Kỹ thuật Đông Hồ

  • Ngày thành lập: 25/11/2016
  • Đại diện: Ông Hồ Hoa Đông ()
  • Địa chỉ: 502, QL1, Phường 2, TPST
  • Điện thoại: 0933123153
  • Email: dong@donghotsttp.com
  • Website: https://donghotstp.com/
  • Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic