Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh Sóc Trăng

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo QĐ số 140/QĐTC-CTUBND ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Hiệp hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I năm 2013-2018 ngày 31/05/2013, được UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ số 271/QĐTC-CTUBND ngày 18 tháng 07 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

1.Ban chấp hành Nhiệm kỳ I có 21 người.

2.Ban thường vụ có 7 người, 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

  • Chủ tịch: Ông Trần Khắc Tâm
  • Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký: Bà Mã Thị Thanh
  • Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Khanh
  • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Triệu Dõng

3.Ban kiểm tra có 3 người

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

4.Văn phòng Hiệp hội lúc mới thành lập có 3 người

  • Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Bà Mã Thị Thanh
  • Kế toán: Ông Lý Hớn Văn
  • Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Trường vy

5. Đơn vị trực thuộc: Hiệp hội có thành lập CLB Nữ doanh nhân, Ban Tư vấn tài chính và Ban Tư vấn pháp luật, Ban Phát triển hội viên.

Khi thành lập có 82 Hội viên, đến cuối năm 2019 có 117 hội viên, 6 tháng năm 2020 có 122 hội viên.

Ban phát triển hội viên do các thành viên là Ban Thường vụ và BCH đảm nhiệm.

CLB Nữ doanh nhân tỉnh Sóc Trăng gồm 1 Chủ Tịch và 6 Phó Chủ Tịch khi thành lập có 28 hội viên, hoạt động không thu phí.

Hội viên là nữ đương nhiên là thành viên CLB nữ

Chủ Tịch là: Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng .