THÔNG TIN HỘI VIÊN

Công ty TNHH Sản xuất Phim ảnh Kunva Fimls

  • Ngày thành lập: 21/01/2021
  • Đại diện: Ông Nguyễn Hoài Dư ()
  • Địa chỉ: Số 53/4 Vường Lài, Phú Thọ Hòa, Q Tân Phú HCM
  • Điện thoại: 093700935
  • Email: kunvafimls@gmai.com
  • Ngành nghề: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, Phim video và chương trình truyền hình