THÔNG TIN HỘI VIÊN

CTY CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – CN PNJ Sóc Trăng

  • Ngày thành lập: 20/12/2010
  • Đại diện: Ông Trần Văn An (Cửa hàng trưởng)
  • Địa chỉ: Số 25, Hai Bà Trưng - P1,TP Spsc Trăng
  • Điện thoại: 0909494745
  • Email: an.tv@pnj.com.vn
  • Ngành nghề: Bác lẻ vàng bạc đá quý