THÔNG TIN HỘI VIÊN

Công ty Cổ phần Quốc tế Satraco

  • Ngày thành lập: 18/04/2011
  • Đại diện: Ông Ngụy Bá Tùng (Giám đốc)
  • Địa chỉ: Số 151 Văn Ngọc Chính, Phường 3, TP. Sóc Trăng
  • Điện thoại: 02993 919999
  • Email: satracotourist@gmail.com
  • Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động