Quảng bá doanh nghiệp

Lịch cúp điện tháng 03/2017
Thứ tư, ngày 29/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 09h00 Một phần Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
09h30 - 11h00 Một phần Ấp Phạm Thành Hơn A, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
12h00 - 13h30 Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
13h00 - 17h30 Một phần Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
14h00 - 15h30 Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
16h00 - 17h30 Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 16h00 Một phần ấp Hòa LongB, XÃ AN NINH, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Kế sách 08h00 - 13h00 Ấp Nam Hải - xã Đại Hải. Sửa chữa điện
08h00 - 16h00 Ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa. Sửa chữa điện
Long Phú 08h00 - 09h30 Mất điện Trung tâm khu vực 4 thuộc khu vực ấp Phụng Tường 2 – xã Song Phụng – huyện Long Phú. Sửa chữa điện
10h00 - 11h30 Mất điện Việt Nam Mobile thuộc khu vực ấp Trường Thành A – xã Trường Khánh – huyện Long Phú. Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 14h00 Một phần Tân Mỹ , Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h30 - 12h00 Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
08h00 - 09h30 Toàn bộ ấp Bưng Thum, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
13h00 - 16h30 Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 15h00 Một phần Khóm 7, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Một phần Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
07h09 - 17h00 Một phần ấp Mỹ Tường A, B, ấp Mỹ Tường 1 - Xã Mỹ Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 07h30 - 12h00 Một phần Ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
08h00 - 10h00 Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 - 13h00 Một phần Khóm Vĩnh Bình, Cà Lăng B, Sân Chim, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm cà Lăng B, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Thứ ba, ngày 28/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 10h00 Một phần Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
09h00 - 12h00 Một phần Ấp Lê Minh Châu A, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
14h00 - 15h30 Một phần Ấp Phạm Thành Hơn A, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 16h00 Toàn bộ Thọ Hòa Đông A, XÃ PHÚ TÂM, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Kế sách 08h00 - 14h00 Toàn bộ Ấp An Lợi, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách Một phần Ấp Mỹ Hội, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách Sửa chữa điện
Ấp 1, 12B - xã Trinh Phú. Sửa chữa điện
08h00 - 16h00 Ấp An Phú - xã An Lạc Tây; Ấp Phèn Đen - Thị trấn An Lạc Thôn. Sửa chữa điện
Ấp An Nhơn, ấp An Hoà - xã Thới An Hội; Ấp An Khương - Thị trấn Kế Sách Một phần Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách Sửa chữa điện
Long Phú 08h00 - 14h00 Mất điện một phần khu vực ấp Phú Đa, ấp An Hưng – xã Long Đức – huyện Long Phú. Một phần Lợi Hưng, Xã Long Đức, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h00 - 12h00 - Các xã Thạnh Quới, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2 – huyện Mỹ Xuyên. Toàn bộ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên Một phần xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên Một phần xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Một phần xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Nguyễn Mận, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
07h00 - 15h00 - Các xã Thạnh Quới, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2 – huyện Mỹ Xuyên. Một phần xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên Một phần xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Nguyễn Mận, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Ngã Năm Một phần Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Một phần Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 07h00 - 11h30 Một phần ấp 1, một phần ấp Rẫy Mới, một phần ấp Phú Tân – thị trấn Phú Lộc, một phần ấp Số 9, một phần ấp Giồng Chùa – thị trấn Hưng Lợi, xã Tuân Tức. Một phần Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
07h00 - 15h30 Xã Thạnh Trị, xã Thạnh Tân, một phần ấp Tân Lộc, một phần ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân. Sửa chữa điện
Điện Lực Trần Đề 08h30 - 16h30 Một phần Ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề Sửa chữa điện
09h00 - 15h00 Một phần ấp Mỏ Ó và ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện
Một phần Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, Huyện Trần Đề Sửa chữa điện

Thứ hai, ngày 27/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 11h30 Một phần Ấp Võ Thành Văn, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
13h00 - 17h30 Một phần Ấp Vàm Hồ , Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Một phần Ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 16h00 Một phần Ấp Xây Cáp, TT CHÂU THÀNH, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 14h00 ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Xóm Lớn, Xẻo Gừa; Một phần ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h00 - 15h00 - Một phần các ấp Khu 1, Khu 2, Khu 4 – xã Thạnh Phú. Một phần ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
07h30 - 15h30 Một phần ấp Thạnh Hòa – xã Thạnh Quới. Sửa chữa điện
Một phần ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
08h00 - 11h00 Một phần Tâm Phước, Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 15h00 Một phần Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Toàn bộ Ấp Mỹ Tây B, Xã Mỹ Quới, Thị Xã Ngã Năm Toàn bộ Ấp Mỹ Tây A, Xã Mỹ Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 - 11h00 Đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải.- Một phần Khóm 4, Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành Sửa chữa điện
07h00 - 15h00 Đường Quốc Lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1102, 1167) Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp ranh Huyện Mỹ Tú ) Sương Nguyệt Anh (từ giáp đường Dương Kỳ Hiệp đến giáp nhà số 94), khu vực đường vào Trường Quân sự QK9, khu vực Trường bắn. - Một phần Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Khóm 1, Phường 10, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Thạnh Trị 07h30 - 12h00 Một phần Ấp Tràm Kiến, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị Một phần Ấp 13, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h03 - 15h30 Một phần Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Ấp Tân Thành B, Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm I, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
07h30 - 15h30 Một phần Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
Điện Lực Trần Đề 08h00 - 11h00 Một phần Ấp Ngan Rô 2, ấp Giồng Chùa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề. Sửa chữa điện
08h30 - 16h30 Một phần Ấp Prec đôn, xã Tài Văn, Huyện Trần Đề. Sửa chữa điện
11h30 - 15h00 Một phần Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề. Sửa chữa điện

Chủ nhật, ngày 26/03/2017

Cù Lao Dung 08h00 - 12h00 Một phần Ấp An Hưng, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 14h00 Các ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương; ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình – xã Thuận Hưng; ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận, và một phần khu vực ấp Nội Ô – TT.Huỳnh Hữu Nghĩa - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 15h00 Toàn bộ Ấp Long An, một phần ấp Long Thạnh - Tân Long - Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện

Thứ bảy, ngày 25/03/2017

Long Phú 08h00 - 14h00 Một phần Ngãi Phước , Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 15h00 Một phần Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Một phần Khóm Vĩnh Trung, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 - 09h00 Một phần Khóm 1, Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Phường 6, TP Sóc Trăng, thuộc các đường Hùng Vương, Huỳnh Phan Hộ. Sửa chữa điện
Một phần Khóm 4, Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Khóm 6, Phường 6, TP Sóc Trăng. Các đường Quốc Lộ 1- phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men ), Điện Biên Phủ (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng). Các đường Quốc Lộ 1- phía Nghĩa trang Liệt sĩ (từ giáp Ngã ba Trà Men đến giáp ranh xã An Hiệp), Trần Quốc Toản. Một phần Khóm 1, Phường 6, TP Sóc Trăng Một phần Khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
08h00 - 10h00 Một phần Khóm 3, Phường 3, TP Sóc Trăng thuộc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Bội Châu, 30/4. Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h00 - 12h00 Một phần Khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Biển Dưới, Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Cà Lăng A, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Cà Săng, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Thứ sáu, ngày 24/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 13h30 Một phần Ấp An Trung , Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Phước Hòa A, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 16h00 Một phần Ấp Xây Đá B, XÃ HỒ ĐẮC KIỆN, Huyện Châu Thành Một phần XÃ PHÚ TÂM, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 11h30 xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, B, C) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Một phần Phước An, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h30 - 15h30 Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h30 - 15h00 Một phần Phường 7, TP Sóc Trăng. Thuộc Các đường Lê Hoàng Chu (từ giáp nhà số 18 đến giáp Đông Lạnh Thái Tân), Khu vực Khóm 3, Khóm 4 Phường 7. Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h30 - 15h00 phần ấp 19, một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành. Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 - 14h30 Một phần Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Wach Pích, Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm IV, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm I, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Thứ năm, ngày 23/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 13h30 Một phần Ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp An Trung , Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Long Phú 08h00 - 14h00 Một phần Trường Bình, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
12h30 - 17h30 Một phần Kinh Ngang, Xã Long Phú, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 14h00 Một phần Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Túấp Mỹ Thuận – TT.Huỳnh Hữu Nghĩa; khu vực các ấp Mỹ Hòa, Mỹ Hưng, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
10h00 - 16h00 Một phần ấp Phước An, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h00 - 15h00 Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Một phần các ấp Phú Thành, Phú A, Phú An, Phú B – xã Thạnh Phú. Sửa chữa điện
Ngã Năm Một phần Xã Vĩnh Quới, Thị Xã Ngã Năm Một phần Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Một phần Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Một phần Ấp Long Thạnh, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 - 12h30 Một phần Khóm 3, Phường 2, TP Sóc Trăng Đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi 1 đến giáp nhà số 109, 190). Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h30 - 15h00 Một phần Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Một phần Ấp Tà Niền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện

Thứ tư, ngày 22/03/2017

Cù Lao Dung 08h00 - 14h00 Toàn bộ Ấp Võ Thành Văn, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Một phần Ấp Vàm Hồ , Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Một phần Ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 16h00 Một phần Ấp Đắc Thắng, XÃ THIỆN MỸ, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h30 - 14h00 Một phần Phước An, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
08h30 - 14h30 ấp Phương Thạnh 2, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h00 - 15h00 Một phần ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Ngã Năm Một phần Ấp Vĩnh Phong, Xã Vĩnh Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Một phần ấp Mỹ Thành, ấp Cơi Nhì - Xã Mỹ Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Toàn bộ Ấp Long An, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 - 16h00 Một phần Khóm 4, Phường 3, TP Sóc Trăng Đường Trần Văn Bảy (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 130, 165) Sửa chữa điện
08h30 - 16h00 Một phần Khóm 4, Phường 4, TP Sóc Trăng(thuộc Khu đô thị 5A các đường D6, D8.) Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h30 Một phần Ấp B2, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị Một phần Ấp Tà Điếp C2, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
08h30 - 15h00 Một phần ấp 19, một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành. Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h00 - 14h00 Một phần Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Ấp Tân Thành B, Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm I, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
07h30 - 11h30 Một phần Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Chủ nhật, ngày 12/03/2017

Long Phú 08h00 - 11h30 Một phần Trường Hưng , Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
08h00 - 14h00 Toàn bộ Ấp Ngọn, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 11h30 Một phần Ấp Long Thành, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
13h00 - 16h00 Một phần Ấp Long Thạnh, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h00 Một phần Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện

Thứ sáu, ngày 10/03/2017

Long Phú 08h00 - 11h30 Một phần Trường Hưng , Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
08h00 - 14h00 Toàn bộ Ấp Ngọn, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 11h30 Một phần Ấp Long Thành, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
13h00 - 16h00 Một phần Ấp Long Thạnh, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h00 Một phần Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện


Thứ năm, ngày 09/03/2017

Châu thành ST 08h00 - 15h00 Một phần Ấp Phước Hòa, XÃ PHÚ TÂN, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Long Phú 07h00 - 13h00 Mất điện một phần khu vực ấp Ngãi Hội 2 – TT Đại Ngãi – huyện Long Phú. Mất điện toàn khu vực xã Song Phụng – huyện Long Phú. Một phần Ngãi hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
08h00 - 11h00 Một phần Ấp 4, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
08h00 - 14h00 Một phần Trường Lộc, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 08h00 - 16h00 Một phần ấp Khu 1, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 - 15h00 Một phần Khóm 5, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 - 08h00 Một phần Khóm 2, Phường 9, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
07h30 - 11h00 Khu dân cư Trần Hưng Đạo – Đường Trần Hưng Đạo, khu vực Trường quân sự quân khu 9. Một phần Khóm 3, Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Khóm 5, Phường 2, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
16h00 - 17h00 Một phần Khóm 2, Phường 9, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 - 15h30 Một phần Xã Hòa Đông, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
08h00 - 10h30 Một phần Ấp ÂU thọ B, Xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
11h00 - 13h00 Một phần Khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Biển Dưới, Phường Vĩnh Phước , Thị xã Vĩnh Châu Một phần Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Cà Lăng A, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Một phần Khóm Cà Săng, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Thứ tư, ngày 08/03/2017
/
Châu thành ST 08h00 - 15h00 Một phần Ấp Xây Cáp, TT CHÂU THÀNH, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Một phần Ấp Phước Thuận, XÃ PHÚ TÂN, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 08h00 - 16h00 Đường Trương Công Định từ giáp nhà số 139, 250 đến giáp đường Quốc Lộ 1 - Một phần Khóm 4, Phường 2, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h00 Một phần Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị Một phần Ấp B2, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 - 15h30 Một phần Ấp Giầy Lăng, Xã Hòa Đông, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
07h30 - 16h00 Một phần Ấp Xẻo Xu, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, đường 30/4 từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Nam Sông Hậu Sửa chữa điện
Điện Lực Trần Đề 07h00 - 13h00 Một phần ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng và một phần ấp Đại Nôn, ấp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện

Thứ ba, ngày 07/03/2017

Cù Lao Dung 08h00 - 13h00 Một phần Ấp Phước Hòa B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
08h00 - 14h00 Một phần Ấp Vàm Hồ , Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Một phần Ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Châu thành ST 08h00 - 15h00 Một phần Ấp Phước An, XÃ Phú Tân, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
09h00 - 15h00 Một phần Ấp Phụng Hiệp, XÃ AN HIỆP, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Một phần XÃ HỒ ĐẮC KIỆN, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Mỹ xuyên 07h30 - 15h30 Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Một phần xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên Một phần xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
08h00 - 16h00 Toàn bộ ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 09h00 - 16h00 Một phần Phường 7, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h30 Một phần ấp 13, một phần ấp 15 – xã Vĩnh Lợi, một phần ấp 22, một phần ấp 23, ấp Vĩnh Thắng – xã Vĩnh Thành, một phần ấp Số 8 – thị trấn Hưng Lợi, một phần ấp 22, một phần ấp Mây Dốc – xã Thạnh Trị, một phần ấp 23 – xã Châu Hưng. Sửa chữa điện

Thứ hai, ngày 06/03/2017

Cù Lao Dung 07h30 - 09h00 Một phần Ấp Văn Sáu , Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Sáu Thử, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
09h15 - 10h50 Một phần Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Sáu Thử, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
11h15 - 12h50 Một phần Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Sáu Thử, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
13h30 - 15h00 Một phần Ấp Sáu Thử, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Một phần Ấp Sáu Thử, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
15h15 - 16h30 Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 - 14h30 ấp Phú Tức, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Ngã Năm 08h00 - 14h00 Một phần ấp Mỹ Thành, ấp Cơi Nhì - Xã Mỹ Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h30 - 12h00 Đường Quốc Lộ 1 – phía Khu dân cư Hưng Thịnh (từ giáp nhà số 206 đến giáp nhà số 278 ), khu dân cư Hưng Thịnh - Một phần Khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
07h30 - 14h00 Khu dân cư Lê Duẩn – đường Lê Duẩn. Một phần Khóm 4, Phường 3, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 - 14h30 Một phần Ấp 14, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
Điện Lực Trần Đề 07h00 - 14h00 Một phần ấp Hội Trung, ấp Sóc Lèo B, ấp Phố Dưới B - thị trấn Lịch Hội Thượng và một phần ấp Sóc Lèo, ấp Phố Dưới và ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện
08h00 - 12h00 Một phần ấp Nhà Thờ và ấp Mỏ Ó - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện
08h00 - 13h00 Một phần ấp Tổng Cáng - xã Liêu Tú; Một phần ấp Trà Ông, ấp Lao Dên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện
13h30 - 16h30 Một phần ấp Nhà Thờ và ấp Mỏ Ó - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Sửa chữa điện

 

Thăm dò ý kiến

Doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề nào ?

Thủ tục vay vốn

Chính sách pháp lý

Chất lượng nguồn lao động

Chính sách đất đai

Liên kết website

hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng

hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
hhdnst, hiep hoi doanh nghiep soc trang, hiệp hội doanh nghiệp sóc trăng
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 1847

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39582

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2016159